Standardní byt o velikosti 3+1 (75 m2) tak lidé mohou získat za zhruba 251 tisíc korun. Stane se tak poté, co zastupitelé na svém čtvrtečním zasedání schválili koeficient, který určuje prodejní cenu. Vydali se přitom střední cestou. Na výběr totiž měli ještě další dva koeficienty. První by sice snížil v případě výše uvedeného bytu uvedenou cenu o zhruba 63 tisíc korun, v případě volby třetí varianty by však ještě museli nájemníci pro stejnou sumu sáhnout do svých úspor.

Obyvatelé bytů: Je to moc!

Obyvatelé, kteří se v hojné míře sešli na zastupitelstvu, však spokojeni nebyli. Argumentovali tím, že vojáci bytový fond nedostatečně udržovali, domy mají střechy, do kterých zatéká, stará a olupující se okna.

„Navíc 70% zdejších obyvatel tvoří důchodci, kteří nebudou mít na to, aby tak vysokou sumu zaplatili,“ ozývaly se nespokojené hlasy.

Nabízí splátkový kalendář

„Město lidem nabízí splátkový kalendář. Mohou se vydat cestou stavebního spoření, aniž by došlo k navýšení ceny,“ připomněl místostarosta Ivan Palán. Podle radního Pavla Kejře by seniorům měly finančně vypomoci i jejich děti. „Je třeba si uvědomit, že rodiny nabudou majetek, jehož tržní hodnota je nepoměrně vyšší, než za kolik ho získaly,“ upozornil Kejř.

Lidé mají čas na rozmyšlenou

Do dvou až třech měsíců by lidé měli od města dostat písemnou nabídku na koupi. Poté mají půl roku na to, aby se rozhodli, zda ji akceptují, či nikoli. V případě, že od koupi ustoupí, může se místo nich stát členem utvořeného společenství vlastníků město. V úvahu však přichází i zastupitelstvem schválený institut prodeje třetí osobě.

„Nájemníci zbývajících více než sedmi stovek bývalých vojenských bytů, zařazených do 2. vlny privatizace, mohou nabídku na koupi očekávat ve druhé polovině roku,“ informoval vedoucí majetkového odboru Městského úřadu Litoměřice Václav Härting.