„Zda toto opatření bude efektivní a trvale nezaměstnaných skutečně ubude, si v tuto chvíli netroufám odhadovat. To se ukáže až postupem času,“ sdělil Deníku Luděk Veselý, zástupce ředitele litoměřického Úřadu práce.

Podle definice Ministerstva práce a sociálních věcí je existenční minimum nejnižší hranicí peněžních příjmů, která je považována za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum pak nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní, nebo u osoby starší 65 let.

Jak Deník zjistil, na Litoměřicku je přibližně 1200 lidí, kteří jsou nezaměstnaní déle než půl roku.

Podle dřívějších vyjádření Petra Nečase, ministra práce a sociálních věcí, je důvodem těchto změn především motivace lidí, kteří o získání zaměstnání trvale neusilují a naopak zneužívají sociální systém ČR.