„Projekt výstavby prodejny společnosti Lidl v prostorách autobusového nádraží ve Štětí je v současné době ve fázi příprav. Rádi bychom využili pro výstavbu naší prodejny část autobusového nádraží,“ potvrdila Deníku Sandra Kipeťová, mluvčí společnosti Lidl.

Zástupci zmiňované společnosti již dokonce představili štětským zastupitelům svou vizi budoucí podoby autobusového nádraží.

„Prezentace byla jistě zajímavá, avšak žádné stanovisko v této záležitosti zastupitelstvo ještě nevydalo. Hlasovat budeme na zasedání zastupitelů v březnu,“ objasnila Zdeňka Rulíšková, starostka Štětí.

Město Štětí bude mít totiž poslední slovo v osudu záměru německé společnosti. Ta se do stavby nemůže pustit bez potřebné změny územního plánu. V tom je totiž zakreslen budoucí sjezd z mostu přes Labe, ten by měl ústit právě v místě, kde chce Lidl stavět svou prodejnu.

„V minulých dnech jsme zjišťovali, zda je sjezd z mostu zakreslen také v krajském územním plánu, který je našemu nadřazen. Výsledkem jednání je, že není a tedy konečné rozhodnutí o tom, zda v tomto místě Lidl stavět bude nebo ne, je na našich zastupitelích,“ vysvětlila starostka.

Jedním z dalších úskalí, které Lidl čeká, je výstavba nového autobusového nádraží přímo u supermarketu.

„Návrh Lidlu byl pěkný. Podle toho, co nám ukázali, chtějí autobusové nádraží zachovat, ale pochopitelně v menším měřítku,“ říká místostarosta Štětí Antonín Šimral.

Křižovatka se Štětským nelíbí

Záležitost, kterou všichni zastupitelé odmítli již v prosinci je plán společnosti Lidl, vystavět v těsné blízkosti autobusového nádraží okružní křižovatku. „Okružní křižovatku v tomto místě nepodpoříme,“ konstatovala starostka.

Jedním z hlavních argumentů byl fakt, že je okružní křižovatka v tomto místě zbytečná a že by zpomalovala provoz na frekventované komunikaci Litoměřice – Mělník. Proti myšlence výstavby okružní křižovatky se postavil také Petr Vávra, architekt, který je mimo jiné autorem štětského územního plánu. Ten zastupitelům sdělil také své jednoznačně zamítavé stanovisko týkající se změny územního plánu.

„Tento kout města již delší dobu není zrovna chloubou našeho města. Autobusové nádraží se stalo neúměrně velkým, je tu velký nevyužitý prostor, protože jeho vytíženost výrazně klesla. Město také usilovalo o jeho odkoupení, avšak společnost Lidl dopravnímu podniku pravděpodobně nabídla lepší finanční podmínky. Jsme toho názoru, že s tímto místem něco dělat musíme,“ vysvětluje Zdeňka Rulíšková.¨

Kromě Lidlu přijde také Plus

Pokud se záměr společnosti Lidl vydaří a svůj supermarket skutečně postaví v prostoru autobusového nádraží, tak rozhodně nebude jediným nově příchozím obchodním řetězcem do Štětí.

Při výjezdu z města, nedaleko prádelny, by se totiž měl usadit další z řetězců, které prodávají především potraviny. Podle informací Deníku by mělo jít s největší pravděpodobností o Plus.

V současné době mají z větších obchodů Štětští k dispozici pouze Penny market.