Celonárodní Tříkrálová sbírka, kdy místní biskupové v diecézích požehnají koledníkům a ti s tradičními kasičkami putují v ulicích měst a vesnic, se uskutečňuje již poosmé. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za mudrce z východu, kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám lidí.

Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Již nyní je také možné přispívat prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru „DMS KOLEDA“ na číslo 8777.