„Tento strategický dokument projednala a následně odsouhlasila Valná hromada Svazku obcí Podřipsko na svém posledním jednání. Tento plán byl financován s podporou Ústeckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2007 ve výši 195 tisíc korun. Členské obce se podílely na financování částkou 105 tisíc korun,“ přiblížil předseda Svazku obcí Podřipsko a roudnický místostarosta Miroslav Pém.

Dokument podle Miroslava Péma obsahuje podrobné seznamy projektů jednotlivých obcí , včetně jejich posouzení z hlediska možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU.

„Naše obec do tohoto plánu zařadila přibližně devět projektů. Jde například o rekonstrukci rybníku ve Vetlé v hodnotě 1, 5 milionu korun. Dále bychom chtěli získat peníze na rozšíření zeleně, opravu komunikací a podobně. Vše nás ale čeká až po dokončení kanalizace. Zásadním projektem, který integrovaný plán obsahuje, je pro nás přebudování obecní stodoly na dům s pečovatelskou službou za téměř osm milionů korun,“ sdělil Deníku Vlastimil Mikl, starosta Vrbice, jež je jednou z členských obcí Svazku Podřipsko.

„Do katalogu projektů si jednotlivé obce navrhly investiční a neinvestiční záměry,“ vysvětlil Miroslav Pém.

Integrovaný plán rozvoje má vycházet ze Strategie rozvoje mikroregionu Podřipsko. Dokument obsahuje SWOT analýzu území, geografickou, sociální a ekonomickou situaci. Podle zpracovatelské agentury Integrovaný plán respektuje územně plánovací dokumentaci jednotlivých obcí.

Dokument obce připraví

„Dokument také rozvádí připravenost každé z obcí pro podávání žádostí na jednotlivé projekty. V tom by jim měl významně pomoci,“ říká Miroslav Pém.
Dokument je rozdělen do dvou částí. Ta první se zabývá analýzou operačních programů a jejich využitelností pro obce mikroregionu. Mimo operačních programů je v dokumentu analyzován i Program rozvoje venkova ČR, který je stěžejní pro obce do 500 obyvatel.

Druhá část dokumentu se pak týká přímo samotného zásobníku projektů.

Svazek obcí pracuje pilně

Svazek obcí Podřipsko nespí. Jeho členové zažili perný rok. Dokazuje to například změna v jeho struktuře, kdy vznikla rada svazku, která se schází pravidelně jednou měsíčně.

„Jsem si jist, že vytvoření této rady byl krok správným směrem. Pracuje dobře a jsou za ní výsledky,“ říká Vlastimil Mikl. Svazek obcí Podřipsko má po nedávném přistoupení Libkovic 25 členů.

„Jako jeho členové máme rozhodně vetší šanci dosáhnout na jakékoliv peníze, nejen ty evropské,“ doplnil na závěr František Švec, starosta Klenče.