Co vedení Roudnice nad Labem dělá pro to, aby napomohlo zvýšení turistického ruchu ve městě a okolí?

Vedení města ve spolupráci s příslušnými odbory uvolnilo pro tuto oblast prostředky, aby mohly být realizovány následující akce: 1. virtualní prohlídky Roudnice a jejích památek a národní kulturní památky hory Říp, kde si turisté mohou prohlédnout i interiéry, které nejsou běžně přístupné. 2. průvodcovská služba v období turistické sezony. 3. zajištění provozu infocentra a Podřipského muzea 4. propagační materiály. Jde například o informační letáky, knihy o historii a mapy SROP, kalendáříky, tužky a další 5. restaurační předzahrádky za sníženou cenu v sezoně 6. v roce 2008 se poprvé účastníme veletrhů cestovního ruchu, v lednu jedeme do Brna na Regiontour 2008 a v únoru do Prahy na Holiday World 2008. Pro tyto účely jsme si nechali zhotovit výstavní paravan, na kterém je z jedné strany panoramatický pohled na rotundu sv. Jíří na Řípu a pohled na Roudnici z vědomické strany. Na druhé staně jsou jednotlivé motivy roudnických památek. Dále vezeme množství informačních letáků, knihy o historii a podobně. Cílem je zviditelnění města a navázání dalších kontaktů, abychom mohli rozšířit spolupráci s okolními městy a regiony. Věříme, že veletrhy naplní naše očekávání a přispějí ke zvýšení zájmu turistů o naše město.