„Roudnice byla vybrána vzhledem k početné komunitě olašských Romů, která je pro svoje specifika pro tento projekt zajímavá,“ sdělil ve čtvrtek Deníku Vlastimil Sýkora, tiskový mluvčí roudnické radnice. V současné době probíhá v agentuře výběrové řízení na 12 pracovníků, kteří budou přiděleni do jednotlivých měst, to by mělo být uzavřeno do poloviny ledna. Těchto 12 lidí má podle Vlastimila Sýkory tvořit kompaktní tým, který se bude pravidelně scházet a vyměňovat si poznatky, společně je konzultovat a uplatňovat v praxi.

„Tento vybraný pracovník bude mít za úkol zmapovat sitaci, doporučit postup při řešení problému a shánět peníze z fondů EU,“ uvedl Vlastimil Sýkora.
Roudnice nad Labem byla do pilotní fáze projektu vybrána jako jedna z 12 v celé ČR. Na severu čech se pak do projektu zapojí ještě například Most, nebo Varnsdorf.

„Zjistila jsem, že připravenost spolupracovat s národní agenturou v oblasti integrace Romů je daleko vyšší v regionech, kde existuje veřejné povědomí o závažnosti problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti, o nízké vzdělanosti, masové ztrátě trvalého bydlení, kriminalitě a kde vrcholní politici jsou odhodlaní tyto problémy skutečně řešit,“ řekla Džamila Stehlíková , ministryně vlády České republiky pro oblast lidských práv a národnostních menšin.

Výběr lokalit probíhal od letošního srpna. Podle Stehlíkové byl při výběru kladen důraz na předchozí snahy města integrovat sociálně vyloučené Romy, dosavadní vypracované a realizované integrační strategie a v neposlední řadě i na ochotu místní samosprávy spolupracovat s agenturou při jejich prosazování.

„V březnu by měly být známy první výstupy. Město poskytuje technické zázemí, jako jsou prostory a telefon, mzdové náklady na pracovníka budou hrazeny z peněz Úřadu vlády,“ dodal Sýkora.