„Pan Riečičiar nám předložil těsně před naším posledním zastupitelstvem spoustu materiálů týkajících se našeho sporu o stanovení výše nájemného v DPS Polepy. Včetně dopisu z Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém se uvádí, že nemůžeme v DPS stanovovat tzv. věcně usměrňované nájemné. Nepředložil nám však dopis, kterým ministerstvo kontaktoval. Nevíme tedy, zda správně formuloval svůj názor, což může být zavádějící,“ říká starostka obce Polepy Jiřina Fajčáková.

Starostka vychází z materiálu Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou v roce 1999. Tento rok totiž požádalo bývalé zastupitelstvo o státní dotaci na výstavbu DPS Polepy. V materiálu je: Že musí být dodržen rozhodující vliv obce na splnění podmínek zajištění nájemního bydlení osob s nižší soběstačností, důchodců nejméně po dobu 20 let a stanovení nájemného až do výše věcně usměrňovaného nájemného.

Nájem určují podle ceny bytu

„V podmínkách k dotačnímu příslibu na výstavbu DPS, kterými se musíme po dobu dvaceti let řídit, je dokonce uvedena pasáž, že po tuto dobu máme aplikovat věcně usměrňované nájemné. Což prakticky znamená, že při stanovování nájemného musíme vycházet z pořizovací ceny domu a potažmo jednotlivých bytů v DPS,“ říká Jiřina Fajčáková.

Obecní úřad Polepy obeslal Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), krajský úřad i firmu TEREK ze Štětí, která pro obecní úřad vyřizuje agendu správy bytů v DPS Polepy. Polepští zastupitelé chtějí znát definitivní odpověď na otázku, zda postoupili při stanovení výše nájemného v DPS správně, či nikoli.
„V úterý jsme obdrželi složku materiálů z polepského obecního úřadu společně s žádostí o vyjádření se k tomuto problému. Nyní připravujeme podklady pro našeho právního zástupce. Na začátku příštího roku budeme mít odpověď připravenou,“ říká Lenka Poláčková, vedoucí správy bytů z firmy TEREK Štětí s.r.o.

„Musím podotknout, že nájemné v DPS neurčujeme my, ale obecní úřad, který je vlastníkem zařízení. Na internetových stránkách MMR je uveden doporučený postup, jak se má nájemné stanovit, také to že při stanovení se musí vycházet ze zvláštních předpisů. Vyhláška však k tomuto již neplatí, a proto je zde také uvedeno, že obce mají vycházet při stanovení nájemného v těchto domech z pořizovací a provozní ceny bytu. V tom případě by nájemné bylo ve výši přes šedesát korun za metr čtvereční. Nyní je v DPS Polepy nájemné 44 korun za metr čtvereční,“ vysvětluje dále Lenka Poláčková.

„Požaduji, aby Finanční úřad Litoměřice provedl audit na obecním úřadu. A odpověděl mi na otázku, zda úřad správně hospodaří s penězi, které za nájemné od nás, obyvatel DPS, vybírá. Finanční úřad mi zatím odpověděl, že ze zákona nemá povinnost mne o tomto informovat. Na základě Listiny základních práv a svobod mám však na tuto informaci právo. A vzhledem k tomu, že se v našem sporu objevily nové skutečnosti, především odpověď z Ministerstva pro místní rozvoj, která, si myslím, mi dává za pravdu, trvám na této odpovědi a budu se ji snažit získat,“ řekl Václav Riečičiar z DPS Polepy.