Zastoupení v něm měla města, obce, cestovní kanceláře, hotely, agentury nebo podnikatelé, kteří společně přispívali k rozvoji cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Za členství ve svazu DELITEUS platily Litoměřice ročně 1,50 korun za obyvatele.

Litoměřice teď půjdou vlastní cestou. V rozpočtu jsou připraveny peníze, aby se město mohlo prezentovat na veletrzích, na litoměřické radnici zahájí od 1. ledna činnost nové samostatné oddělení cestovního ruchu a marketingu.

„DELITEUS se měl podle plánů přetransformovat v destinační agenturu. Bohužel, na projekt se nepodařilo sehnat finanční prostředky,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Litoměřicích Radek Löwy s tím, že prezentace sdružených regionů byla na samostatných výstavách levnější. Litoměřice na nich neměly vlastní stánek, ale vlastní pult v rámci svazu.

„Jeho členové spíše očekávali, že za ně „někdo“ „něco“ udělá. Jediným hmatatelným výsledkem bylo vydání propagačních materiálů, které se zdarma rozdávaly na veletrzích cestovního ruchu a byly k dispozici i v infocentrech,“ říká litoměřický místostarosta Jaroslav Tvrdík. „My sami musíme být aktivní,“ zdůrazňuje místostarosta Tvrdík. Město se podle něj bude například nově v příštím roce prezentovat na veletrhu cestovního ruchu v Holandsku, jehož obyvatelé začínají náš region „objevovat“. „Mou představou je v tuto chvíli především rozvoj cyklostezek. Pracovní skupina, v níž jsou zástupci města, veřejnosti i dopravní policie, má za sebou tři jednání, z nichž vzešlo, že budou některé jednosměrné ulice přeznačeny a zprůjezdněny pro cyklisty v obou směrech,“ říká Jaroslav Tvrdík.

Po novém roce bude vyhlášeno výběrové řízení na provozování lodní dopravy. Větší výletní loď pro zhruba 250 turistů by tak po Labi propojila Litoměřice s Ústím a Roudnicí. Snahou je zpřístupnit i nepřístupné církevní památky.