Nedávno jste představoval v Litoměřicích islám místním středoškolákům v rámci besedy, kterou organizovala KLIKA 1. Jste zaměstnancem islámského centra Praha, které provozuje Islámská nadace. Můžete nám tyto organizace přiblížit? Co vše zajišťují?
V čele Islámské nadace v Praze stojí volená správní rada, která zabezpečuje, aby mešita, kterou provozuje, byla otevřená, kdy je třeba, a aby do ní mohli přijít všichni muslimové bez rozdílu, zájemci o islám z řad nemuslimů i zájemci o návštěvu a prohlídku islámského centra. Za tímto účelem je islámské centrum otevřené denně od poledne do pozdních večerních hodin. Dále zajišťuje, aby pravidelně probíhaly páteční bohoslužby, které sestávají z promluvy imáma – kázání a společné sváteční modlitby. Kázání je pronášeno ve třech jazycích – arabsky, česky a anglicky, protože se v mešitě scházejí muslimové nejrůznějších národností. Na pátečních bohoslužbách je to přibližně 300-500 věřících. Snažíme se, aby fungovala knihovna, probíhaly pravidelné přednášky a programy, výuka arabštiny a výuka dětí. Často také vyjíždíme na besedy mimo Prahu, tak jak se tomu stalo zde v Litoměřicích. Dále zajišťujeme, aby byl zajištěn program v měsíci ramadánu. Především každodenní večeře přerušující půst, modlitba taráwíh, nocování v mešitě v posledních 10 dnech ramadánu. Provádíme také islámské sňatky a pohřby a rituální obřízky chlapců.