„Ve městě nikdy městská hromadná doprava jako taková nebyla. Vždy jsme byli městem, přes něž vedla spousta běžných linkových spojů a ty nám dílčím způsobem tuto dopravu zajišťovaly. V nejbližší době ale dojde ke zrušení rentgenu ve Pfanschmidtově vile, který dosluhuje, a služba bude pacientům poskytována ve zdravotnickém zařízení u Lovochemie. Zřízením MHD chceme vyjít vstříc těm lidem, pro něž by bylo problémem překonávat pěšky tak velkou vzdálenost,“ vysvětluje místostarosta Jan Jakub.

Trasa MHD v Lovosicích povede od závodu Lovochemie, bude pokračovat ulicí Purkyňova, Svatopluka Čecha, zpětně z Nového Klapý na autobusové nádraží, odtud ke kostelu na stávající zastávku a dále na zastávku Centrum. Pokračovat bude do ulice Dlouhá, odtud zpět do Jabloňové aleje, kterou autobus jen projede a zastaví u hřbitova. Na cestě z Holoubkova zastaví v ulici Jabloňová alej a pojede zpět do centra. V centru autobus zastaví zpět u bývalého ÚNZu, následně v ulici Žižkova u DELI, pak na autobusovém nádraží, zpětně zajede do ulic Svatopluka Čecha a Purkyňova a vrátí se k závodu Lovochemie.

V ulici Dlouhá se bude autobus v rozporu s původní představou radnice otáčet, a to v ulicích Příčná a Labská, které společně tvoří „U“ a kde vznikne nová zastávka u někdejších „Potravin“. „Původně jsme chtěli, aby se autobus otáčel až na loučce za kolejemi, později jsme ale zjistili, že je to pozemek Českých drah, který je už prodán,“ vysvětluje místostarosta Jan Jakub. „Jiné řešení než toto není. Jsme limitováni několika omezeními, předpisy, takže nějaké šachování v křižovatkách, jak už někteří naznačili, nepřichází v úvahu,“ dodal.

Délka okruhu je zhruba 11 až 15 kilometrů. „Denně se bude jednat o jedenáct spojů. Ranní začíná v 5.23 hodin na autobusovém nádraží, poslední spoj končí v 17.42 hodin opět na autobusovém nádraží,“ upřesnil místostarosta.

V počtu jedenácti zastávek přibudou oproti současnému počtu zastávek v Lovosicích dvě nové – jedna u hřbitova, druhá v ulici Dlouhá.
Půlroční zkušební provoz MHD po Lovosicích bude zajišťovat ČSAD Semily malými a středně velkými autobusy, městu nabídla cenu 30 korun za kilometr.

„Při průměrném obsazení patnácti cestujícími na jedenácti spojích a při ceně jízdenky 10 korun odhadujeme měsíční příjmy na přibližně 36 300 korun,“ uvedl Jan Jakub. Rozdíl mezi náklady a předpokládanou tržbou by se mohla dotace města pohybovat kolem 67 tisíc korun měsíčně,“ odhaduje místostarosta.

Následující půlrok tak ukáže, která ze zastávek je nejvíce vytížená a kterou naopak město z linky vypustí, případně podle požadavků obyvatel města posune.

„Já bych asi nejezdila. Ráda se projdu,“ řekla čtyřiaosmdesátiletá Miluše Zemanová z Lovosic. „Já MHD přivítám a tipuji, že se mnou řada dalších lidí. Bude pro nás určitě pohodlnější,“ uvedla další lovosická důchodkyně Milada Boháčová.