„Litoměřice se letos poprvé zapojily do těchto mezinárodních kampaní. Účast města byla jednak požadavkem médií, dále pak požadavkem obyvatel města Litoměřice, ověřeným v rámci ankety,“ uvedl místostarosta Jaroslav Tvrdík.

„Kampaň, zacílená na všechny věkové kategorie obyvatel města, měla upozornit na problémy měst způsobené stále rostoucí automobilovou dopravou a propagovat veřejnou dopravu, jízdu na kole a chůzi,“ dodal Jaroslav Tvrdík.

Mezi 16. a 22. zářím město připravilo celkem sedm akcí, nutno však podotknout, že vesměs určené pouze pro školní mládež.

Byly jimi například zábavně naučné dopoledne pro všechny litoměřické prvňáčky na dětském dopravním hřišti v Jiráskových sadech – Bezpečná ulice nebo výlety na Kokořínsko, či cyklovýlet Českým středohořím na kole.

Na kole se v rámci kampaně vydali také litoměřičtí zastupitelé na své výjezdní zasedání. Na něm poté přijali rozhodnutí zpracovat studii o cyklostezkách po městě a napojení na páteřní cyklostezky v okolí města.