„Některé ulice a také náměstí již měly své názvy delší dobu. Dokonce byla i tak označena, ale pouze popisně. Pojmenování a označení nebylo oficiálně zlegalizované,“ říká Eva Čubanová, zaměstnankyně Obecního úřadu v Brozanech nad Ohří.

Nápad s oficiálním označením ulic v obci vzešel z jednání rady obce počátkem roku. Posléze vznikla komise, která začala připravovat názvy ulic. Při pojmenování vycházela z popisných již vžitých názvů, snažila se o co největší jednoduchost a apolitičnost. K přejmenování došlo jen u ulice Budovatelská, která se oficiálně stala ulicí Doksanskou. Většina názvů vyšla již z popisného vžitého označení a pár nových ulic jako Krátká a Zemědělská vzniklo v místech nové výstavby.

Dostalo se i na místní rodáky

Dostalo se i na místní rodáky. Městys Brozany nad Ohří se tak oficiálně může pyšnit ulicemi Voborského a Mikulova. Na těchto pojmenováních se zastupitelé dohodli jednohlasně.

„Místní rodina Mikulova byla jednou z prvních obětí heydrichiády. Byli popraveni pro uschovávání skrývajících se lidí,“ říká Miloslav Beránek z Brozan.

„Také pan Voborský byl pro svoji činnost v odboji uvězněn v koncentračním táboře, z kterého se již nevrátil. Před válkou mapoval stopy velkého prehistorického osídlení nad Brozanami a jeho sbírka střepů nádobí a části nástrojů je dokonce i v depozitářích Národního muzea v Praze,“ dodal Miloslav Beránek.

Občané změnu vítají

„To, že máme v Brozanech oficiálně zavedené ulice, je pro mne novinka. Vůbec jsem to nezaregistrovala. Bydlím tu už přes dvacet let a kolem deseti tu všichni naší ulici říkáme Rochovská. Pojmenování vzniklo tedy již dávno tak nějak samovolně . Teď je vše jen zlegalizované, nedělá mi to žádné problémy, spíše to vítám“ říká Jana Houdová z Brozan.

„Povědomost těch ulic tu byla, jen neměla platnost. Oficiální pojmenování určitě zvyšuje prestiž městysu Brozany a je příjemné a lepší pro orientaci například turistů nebo dodavatelů zboží,“ uvedla Šárka Filipová, ředitelka místní základní školy.

Doklady není nutné měnit

„Občané musí ulice používat ve veškerém obchodním i úředním styku, včetně označení v občanském průkazu. Občanské průkazy však není nutné měnit okamžitě. Je na zvážení každého občana, zda si nechá dopsat do občanského průkazu ulici zdarma před vypršením jeho platnosti, anebo mu bude ulice do průkazu zapsána až po skončení platnosti zdarma,“ vysvětluje Eva Čubanová.

Brozany nad Ohří se tak mohou oficiálně pyšnit těmito názvy ulic – Rochovská, Na Strahově, Hřbitovní, Nová, Na Látkách, Voborského, U Mlýna, Na Zámku, V Podzámčí, Mikulova, Na Jamách, Kozí, Školní, Ke Hřišti, K Přívozu, Doksanská, Zemědělská, Na Oboře, Příčná, Krátká, Ke Kempu, Lesní, Zahradní, Říční, K Mostu, Na Průhonu, Na Proseku, Na Dílcích a Palackého náměstí.