Na konci minulého týdne jste se účastnila na litoměřické základní škole Na Valech krajské konference k ekologické výchově Kapradí 2007. Jste jedna z autorek knihy „Náměty na multikulturní výchovu – Poznávejme jiné národy“. Na konferenci jste spoluvedla pracovní dílnu Vietnam vzdálený a blízký. Čím je pro vás vzdálený a čím naopak blízký?

V rámci pracovní dílny Vietnam vzdálený a blízký jsme se ve dvou částečně debatních a částečně pracovních dílnách snažily společně s kolegyní Petrou Borešovou, která je spoluautorkou naší knihy „Náměty na multikulturní výchovu–Poznávejme jiné národy“, seznámit učitelky základních a mateřských škol s některými náměty, jak začlenit multikulturní výchovu do vyučování. Překvapil nás velký zájem učitelek z celého kraje. Odpolední dílny se účastnilo 12 a dopolední dokonce 18 učitelek. Během dvou hodin si mohly vyzkoušet aktivity, které jim v budoucnu pomohou seznámit děti se zvolenou zemí. My konkrétně jsme si vybraly Vietnam, který je nám vzdálený asi pouze jen dálkou. Jinak k němu máme velmi vřelý vztah, k čemuž určitě přispívá i to, že například naši školu navštěvuje množství dětí, jejichž rodiče pochází právě z něj. Během naší dílny jsme s učitelkami například nacvičily a také sehrály klasickou vietnamskou pohádku Havran a páv, pro níž jsme si vyrobily tradiční vietnamské kostýmy nebo jsme vyráběly vietnamský kloubouk proti slunci. Prostě jsme celé dvě hodiny zábavnou formou, kterou posléze mohou učitelky přenést do škol a školek, poznávaly Vietnam.