Jejími členy se například stali starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, místostarosta Jiří Landa, akademický sochař Libor Pisklák, historik Jindřich Tomas nebo senátor za Litoměřicko Alexandr Vondra.

„Nejde o klasické pojetí rytířství jako takového, ale jde o propagaci a rozvíjení vztahů založených na přátelství filipínského národního hrdiny José Rizala a litoměřického středoškolského profesora Ferdinanda Blumentritta,“ vysvětlil starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Úkolem řádu je přitom propagovat učení José Rizala, který byl popraven za svůj boj za nezávislost Filipín.

Nejvyšší rada řádu dokonce loni rozhodla o tom, že místa navštívená José Rizalem na území Litoměřic, Prahy a Brna budou vyhlášena za Rizal Heritage trail in the Czech Republik (Rizalovo dědictví). „Což bude pro Litoměřice znamenat zvýšený turistický zájem nejen ze strany Filipínců, ale například i Belgičanů, Němců nebo Američanů, protože pobočky řádu fungují po celém světě,“ dodal starosta Chlupáč.

Řád rytířů José Rizala byl založen v roce 1951 prezidentským výnosem u příležitosti 90. výročí hrdinova narození. Je státní organizací. Vedení se skládá většinou z bývalých politiků či velvyslanců. Jeho členy se staly význačné zahraniční osobnosti, například Henri Kissinger.⋌