Státní památková péče v Lovosicích pečuje o památky v poměrně rozsáhlé lokalitě. Máte na jejich opravy dostatek peněz? Probíhaly letos na Lovosicku nějaké významnější opravy historických staveb? Jaké práce musejí proběhnout ještě do konce tohoto roku?

Přestože jsme v letošním roce získali dotace na opravu a restaurování památek v našem správním území ve výši 1,4 milionu korun, je to pouhá polovina z výše dotací získaných v roce minulém. Mezi hlavní objekty, které se daří za pomoci státu v letošním roce opravovat, patří především tvrz čp. 24 v Bílém Újezdě, roubená chalupa čp. 3 v obci Hrušovka a hlavní oltář v kostele sv. Matouše v Prackovicích. Práce zde musejí být dokončeny do konce roku letošního. Vždy mě potěší každá koruna, která se podaří zajistit obcím či jiným vlastníkům z vlastních zdrojů na opravy naléhavých havárií nebo i těch nejdrobnějších památkových objektů, neboť to svědčí o zájmu a úctě k dochovanému kulturnímu dědictví našich předků, které bylo v dřívějších dobách značně opomíjeno. Zde bych mohl jako příklad uvést restaurování souboru soch za kostelem sv. Václava v Lovosicích, dokončení oprav na kapli v obci Kololeč a Radostice a neméně důležitou opravu a doplnění krytiny na zámku ve Vlastislavi po ničivých vichrech.