„Z našeho pohledu byla letošní sezona velice špatná. Hodně nám daly zabrat klimatické podmínky, především sucho, kroupy a hlavně jarní mrazy. Projevilo se to jednak na kvalitě ovoce a také na množství. Výnosy budeme letos mít až o třetinu nižší,“ vysvětluje Vítězslav Houdek ze Zemědělského družstva Klapý. „Jediné štěstí máme v tom, že jsme úrodu v letošním roce pojistili. Máme tedy šanci část ztráty pokrýt z pojistky,“ dodává Houdek.

Významnou roli, kterou počasí letos sehrálo, potvrzuje zástupce liběšického zemědělského družstva. Liběšičtí totiž měli, naopak, úspěšný sadařský rok.
„V tuto chvíli máme zcela naplněny sklady s řízenou atmosférou. Jejich kapacita je čtyři sta padesát tun. Letošní sezonu tedy hodnotím jako slušnou. Naše sady naštěstí nezasáhly nebezpečné jarní mrazy. Jediné škody, které jsme utrpěli, byly v důsledku krupobití, kdy byla poškozena úroda na přibližně polovině našich sadů,“ říká Antonín Kratochvíl z liběšického zemědělského družstva.

Nízký odbyt je netrápí

Sadaři na Litoměřicku se dále shodují na tom, že rozhodně nemají v letošním roce problémy s odbytem. „Zájem o vypěstovaná jablka je letos větší než v předchozích letech,“ potvrzuje Antonín Kratochvíl. „S odbytem letos určitě problémy nemáme,“ doplnil Vítězslav Houdek.
Důvodem je celkový nedostatek jablek nejen na trhu v České republice, ale v celé střední Evropě. Velká část úrody byla totiž značně znehodnocena krupobitím. „Většina naší úrody letos bohužel skončila jako určena na mošt,“ říká Antonín Kratochvíl.

Modernizace sadů bude nutná

Řešením do příštích let by pro pěstitele byla technologická modernizace sadů. Jde o opatření, která by zamezovala znehodnocení úrody klimatickými vlivy. V praxi jde například o závlahu nebo instalaci speciálních sítí proti krupobití. „Tato opatření jsou velice nákladná, je ale spočítáno, že při instalaci do skutečně úrodných sadů se to vyplatí. Avšak modernizace je vždy potřeba v komplexní formě,“ dodal Houdek.