Fungovat začne od 1. ledna příštího roku a patřit do něj budou tři projektoví manažeři, dosud spadající pod odbor územního rozvoje, a vedoucí, na jehož místo vyhlásí tajemník úřadu výběrové řízení. Pro Českou republiku totiž nastalo důležité období let 2007 až 2013, kdy mají města a obce největší šanci dosáhnout na prostředky Evropské unie, jež jsou připraveny na realizaci dobře připravených projektů.

„Proto jsme se rozhodli vznikem samostatného oddělení posílit roli lidí, kteří mají za úkol tyto projekty pro město zpracovávat a posléze usilovat o získání dotace,“ vysvětlil starosta Ladislav Chlupáč, který byl předkladatelem návrhu.

Zároveň s tím vznikne na základě dřívějšího rozhodnutí radních nové oddělení cestovního ruchu a marketingu, do něhož má být začleněno informační centrum a průvodcovská služba. I zde bude na místo vedoucího vypsáno výběrové řízení.

„Domnívám se, že vznik obou oddělení, která běžně fungují na úřadech našeho typu, je důležitým krokem pro další rozvoj Litoměřic,“ vyjádřil svůj názor místostarosta Jaroslav Tvrdík .