Kvapem se blíží konec roku. Prozradíte nám, jaké akce se vám podařilo v letošním roce realizovat?

Podařilo se nám dokončit největší investiční akci posledních let – Dům s pečovatelskou službou v Úštěku. Zdárně byly dokončeny také byty v bývalé škole v Lukově. Na gotickém hradě jsme zahájili práce na třetí etapě jeho rekonstrukce. Zdroje se nám podařilo získat z Norských fondů a z Programu záchrany architektonického dědictví. V ulici 1. máje od synagogy k náměstí byly vydlážděny chodníky přírodní čedičovou dlažbou. Došlo také k rekonstrukci veřejného osvětlení a sítí nízkého napětí v Brusově, Dubičné a Třebíně. Ještě letos proběhne ta samá akce v Líčenicích.

V rámci Programu regenerace památkové rezervace byl opraven dvorní trakt čp. 51, dále čp. 26 na náměstí a probíhají opravy fary a židovského hřbitova. Rekonstruována byla sociální zařízení v mateřské škole a nově byla vybudována kanalizační přípojka ke kulturnímu domu. V rámci příprav na čerpání dotačních zdrojů máme zadáno zpracování projektové dokumentace na výstavbu tělocvičny v Údolní ulici, rekonstrukci zdravotního střediska na Mírovém náměstí, plynofikaci zdravotního střediska, revitalizaci sídliště a výstavbu nového zázemí pro fotbalisty TJ Slavoj Úštěk.