„Opravy hráze narušené velkou vodou představují vyčištění zaneseného koryta potoka, zpevnění a vydláždění úseku v délce asi 150 metrů. Přitom budeme muset vykácet přibližně tři desítky stromů,“ sdělil Josef Piksa, vedoucí litoměřického pracoviště Zemědělské vodohospodářské správy Ústí nad Labem, jež je investorem stavby.

Práce byly zahájeny tento týden. „Zatím jsme povolili pokácet pouze dva stromy, které rostly přímo v korytě potoka a které bezprostředně vadily výstavbě opěrné zdi, jež má zabránit tomu, aby se rybník provalil do koryta potoka,“ řekl třebívlický starosta Josef Seifert. „Ostatní stromy, které rostou přímo na hrázi, budou podléhat individuálnímu povolení. Rozhodovat budeme o každém z nich jednotlivě,“ uvedl starosta.

Koryto potoka poškodily ničivé povodně v roce 2002. Břeh rybníka ze strany potoka navíc podemílá voda z jarního tání sněhu.

„Voda tudy valila kameny, zvuk připomínal projíždějící tanky,“ vzpomíná starosta. „Obáváme se, že by se voda rybníka mohla spodkem hráze provalit, v tlakové vlně vlítnout do potoka a následně zatopit rodinné domky na jeho dolním toku,“ vysvětluje Josef Seifert.

Celkové náklady představují částku přibližně 1,8 milionu korun bez DPH. „Letos bychom měli prostavět 850 tisíc korun,“ upřesnil Josef Piksa s tím, že oprava hráze bude dokončena až v příštím roce. Práce by tu měly pokračovat od silničního mostku po dolní tok potoka v katastru obce.

„Doufáme, že pak už nedojde k záplavám jako v roce 2002, kdy jsme tu chodili po kolena ve vodě a domky pod silnicí byly zaplavené,“ dodal starosta.