„Jeho existence je základním předpokladem pro podání žádosti o finanční prostředky z Operačního programu životního prostředí,“ vysvětlil místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík s tím, že složení schválí zastupitelé.

Na předsedu řídícího výboru je navržen starosta města Ladislav Chlupáč, místopředsedou se má stát vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler. Právo účastnit se jednání výboru by měli mít i navržení zástupci politických stran pracující v městském zastupitelstvu. „Úkolem výboru bude zpracovat strategii a harmonogram příprav a následné realizace projektu stavby geotermální elektrárny,“ vysvětlil starosta Chlupáč.

V Litoměřicích byl úspěšně v Jiříkových kasárnách dokončen zkušební vrt. Naměřené teploty prokázaly tvrzení geologů, že země je pod Litoměřicemi natolik energeticky vydatná, že se zde vyplatí postavit elektrárnu. (eva)