Investorem a iniciátorem stavby je společnost Povodí Labe, kterou stavba stojí více než pět milionů korun. „V původním plánu mělo být vybudováno přístaviště pro větší lodě a zároveň s ním také jedno menší pro rekreační plavidla. Bohužel při pozdější kalkulaci stavebních nákladů jsme zjistili, že na přístaviště pro rekreační plavidla nám nevyzbydou peníze,“ přiblížil před časem Deníku Jiří Šikula z odboru inženýrských činností společnosti Povodí Labe.