Touto akcí se zapojili do celosvětového projektu Clean Up the World Ukliďme svět. Za odpoledne se jim podařilo naplnit až po okraj celý velkoobjemový kontejner, který jim bezplatně poskytlo a na místo přistavilo Město Litoměřice.

„Opětovně jsme se přesvědčili, že občané Litoměřic nejsou líní. Odpad všeho druhu, který patří do popelnic a kontejnerů na tříděný odpad, vyhazují všude možně po cestě za městem. V některých případech se snaží odpad vyhodit tak, aby později znesnadnili ostatním sběr tohoto smetí,“ ironicky poznamenal Miroslav Salus, tajemník střediska Junák Litoměřice.

„Mezi odpadky najdete opravdu vše: od textilu po pneumatiky nebo papír. Nejvíce se však v přírodě povalovalo plastových lahví. Pokud se někdy půjdete projít na Radobýl, přibalte si s sebou igelitovou tašku a při zpáteční cestě ji pokuste naplnit. Budete se divit. Ale nedělám si iluze – za chvilku ji budete mít plnou,“ dodal Miroslav Salus.

Ukliďme svět je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci dobrovolníci na celém světě pořádají akce zaměřené na úklid, zlepšení a ochranu životního prostředí. Koordinátorem kampaně v ČR je Český svaz ochránců přírody.