Jaké byly důvody vzniku Místní akční skupiny (MAS) České středohoří? A jaké jsou hlavní směry rozvoje venkova, které chce MAS podporovat?

Místní akční skupina České středohoří vznikla na části území bývalého okresu Litoměřice. Zasahuje území obývané přibližně 38 000 obyvateli. Vznikla z iniciativy veřejné správy s cílem vytvořit funkční partnerství veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru a v rámci společné práce zajistit zdravý a potřebný rozvoj venkova. K tomu, aby rozvoj území byl realizován smysluplně, byl zpracován strategický plán, který je výchozím dokumentem, jenž určuje hlavní směry rozvoje, a pro území Českého středohoří je zaměřen na obnovu infrastruktury, ochranu ŽP, rozvoj cestovního ruchu, podporu ekonomických aktivit a podporu místních iniciativ. MAS České středohoří má v rámci programů MZe ČR možnost zajistit finanční zdroje, které mají pomoci aktivity v těchto rozvojových oblastech finančně podpořit. Podpora je přitom rozdělována podle rozhodnutí, která jsou uskutečňována v našem regionu a nikoli „od stolů ministerských úředníků“. Po úspěšné účasti naší MAS v programu LEADER ČR, který byl pro nás první zkušeností, pokračujeme s přípravou na účast v programu LEADER 2007-2013, který má být jednou ze základních podpor přinášejících oživení a rozvoj regionu v následujících letech.