„Spor se táhne již několik let. Se stavbou třicetimetrového stožáru tak blízko naší obce prostě nemůžeme souhlasit,“ říká Dušan Pollák, starosta Židovic nedaleko Roudnice nad Labem. Místním nejčastěji vadí, že plocha pro stavbu je blízko obci a že nedaleko odtud má údajně vést biokoridor. „V této lokalitě má stát až šestnáct rodinných domů. Myslím, že zájem lidí o pozemky, vedle kterých by stál třicetimetrový stožár, by byl velmi mizivý,“ vysvětluje Dušan Pollák.

Zástupci společnosti Vodafone argumentují tím, že silnějším signálem by nově byly pokryty také obce Židovice, Hrobce a okolí, kde je v současné době signál tohoto operátora nekvalitní.

„Signálem budou pokryty i zmiňovane pozemky, na kterých je plánována výstavba rodinných domků. Předpokládáme, že o sdílení tohoto stožáru projeví zájem i naše konkurence - O2, T–Mobile, případně další subjekty – wifi a podobně,“ sdělil Deníku Filip Hrubý, tiskový mluvčí společnosti Vodafone v Českém republice.

Další obavy Židovických směřují k hygienickým normám. „Obáváme se, že takové zařízení by mohlo například vyzařovat nějaké škodlivé vlny a podobně,“ tlumočí obavy místních starosta Židovic.

Podle společnosti Vodafone jsou však tyto obavy zbytečné. Zařízení by v těchto ohledech nijak škodit nemělo.

„Výstavba rodinných domků byla zohledněna v průběhu zpracování hygienické zprávy. V místě rodinných domků v žádném případě nedojde k překročení hygienických limitů. V průběhu územního řízení byla předložena souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy,“ objasňuje Filip Hrubý.

I přes všechna ujištění a přísliby telekomunikační společnosti Židovičtí pokračují v boji proti stožáru.

„Máme řešení, nalezli jsme plochu, která je dostatečně vzdálena obci, její poloha je vyšší než poloha pozemku, kde je stavba zamýšlena. Navíc navrhneme investorovi, aby přepracoval projekt tak, aby výsledná stavba mohla sloužit jako rozhledna. Tím bychom mohli pozvednout turistický ruch u nás i v okolních obcích. Vede tu totiž cyklostezka, na kterou by rozhledna mohla být napojena,“ míní starosta Židovic.

Situaci okolo záměru výstavby stožáru v Židovicích bude Deník nadále sledovat.