V březnu zahájil činnost první Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tzv. Czech POINT. Elektronický terminál zkušebně funguje prozatím v 37 obcích a na 74 poštách. Jde o první krok k ukončení papírových oběžníků. Česko by se potom mělo posunout z 21. místa v kvalitě elektronizace veřejné správy v EU směrem nahoru k premiantskému Estonsku.

„Zatím byl ukončen pilotní provoz převážně v magistrátních městech a nyní se vyhodnocuje funkčnost celého systému. Další úřady a pošty se budou do Czech POINTu postupně napojovat,“ uvedl tiskový mluvčí roudnické radnice Vlastimil Sýkora.

„Na roudnické radnici počítáme se zprovozněním služby Czech POINT v prvním čtvrtletí příštího roku. V první fázi budeme na tomto kontaktním místě poskytovat výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku,“ sdělil tajemník roudnické radnice Antonín Líska. „Vznik tohoto místa bude především přínosem pro občany. Ti budou mít možnost na jednom místě získat tři druhy výpisů, do budoucna bude tato nabídka ještě rozšířena o výpis z rejstříku trestů,“ doplnil Antonín Líska.

Nyní se připravuje zákon o eGovernmentu, který zrovnoprávní elektronický dokument s papírovým. V roce 2009 by pak úředníci měli komunikovat už jen pomocí počítačů a s žadatelem o razítko by vůbec nepřišli do kontaktu. Zřizování Czech POINTu mělo být původně povinné na všech větších radnicích již od začátku příštího roku, ale jeho zavedení se zpozdilo.