Také instalace více než 700 metrů čtverečních fototermických panelů po městě dokazují, že litoměřické radnici alternativní zdroje rozhodně nejsou proti srsti. Celá Česká republika by měla do roku 2010 z alternativních zdrojů vyrábět osm procent energie. Alternativní zdroje energie mají zelenou i na ostatních radnicích litoměřického regionu.

„Na štětském jezu je plánována výstavba malé vodní elektrárny. Některé přípravné práce již jsou hotovy a investor již jen čeká na vypsání vhodného dotačního programu,“ uvádí František Zwettler ze štětské radnice.

Také k podpoře využívání alternativních zdrojů energie má Město Štětí zřízen Fond rozvoje bydlení, ze kterého vlastník obytných budov může získat půjčku ve výši až sto tisíc korun na zřízení ústředního vytápění na obnovitelné zdroje (solární vytápění nebo tepelné čerpadlo) za výhodných podmínek.

Úštěcký starosta Bohumír Jasanský upozorňuje na fakt, že s instalací fototermických panelů začalo město Úštěk již v roce 1999 na sociálním zařízení v kempu jezera Chmelař. „V současné době jsou solární komponenty součástí projektu zateplení mateřské školy v Úštěku, a výstavby tělocvičny v Údolní ulici,“ prozrazuje dále starosta.

Dotace firmám na využívání alternativních zdrojů Úštěk neposkytuje. Pokud však nejsou v rozporu s koncepcí rozvoje města a zájmy obyvatel, dává k jejich realizaci kladné stanovisko. O čemž svědčí nedávné otevření jedné z největších fotovoltaických elektráren v ČR v Habřině nebo chystaná výstavba bioplynové stanice Julčín. „Využívání alternativních zdrojů v Úštěku je limitováno ochranným pásmem památkové rezervace u solárních panelů, a návazností na CHKO České středohoří a Kokořínsko u větrných elektráren,“ dodává Bohumír Jasanský.

Roudničtí radní v nedávné době odsouhlasili dva projekty na instalaci fotovoltaických článků. V místní traktorové stanici a na roudnickém letišti. „Jinak se zaměřujeme hlavně na úspory energie například formou zateplení. Zamezení plýtvání je první krok, který je třeba udělat při úspoře energií,“ uvádí Vlastimil Sýkora, tiskový mluvčí radnice.