Nabízí poradenství lidem, kteří mají problémy s kouřením, životosprávou nebo zvládáním stresu. Zhruba čtyřem desítkám zájemců včera zdravotníci provedli bezplatné orientační vyšetření základních zdravotních parametrů. Krevní tlak si tu nechala změřit a vyšetření celkového cholesterolu absolvovala i Jaroslava Zubinová z Litoměřic, jíž na snímku odebírá krev zdravotní sestra Alice Zímová. „Zájemce změříme, zvážíme, vypočteme jejich index tělesné hmoty, množství tuku v těle a vypočteme jim i energetický příjem a výdej,“ dodal Luboš Pokorný, lékař Zdravotního ústavu z Ústí.