„Přechod určitě vítám, chyběl tu. Brzy se stanu maminkou, a tak jsem ráda, že nebudu muset s kočárkem mezi auta. Bude dobrý také pro děti, kterých se tu pohybuje poměrně dost,“ svěřila se Deníku Lucie Komárková. Dále zmínila fakt, že železniční přechod pro chodce v tomto místě dosud neexistoval. Pro místní obyvatele to tedy znamenalo přecházet železniční trať po přejezdu, který je určen pro motorová vozidla.

„Vybudování přechodu přes trať v ulici Švermova bude provedeno společně s výstavbou nového chodníku a novým veřejným osvětlením,“ informoval Vlastimil Sýkora, tiskový mluvčí Roudnice nad Labem.

Vybudování zmiňovaného chodníku je zčásti ukončeno. V rámci této akce stavební firma zhotovila také nový povrch prostranství před přilehlými garážemi. „Je určitě dobře, že se tu něco takového staví, jen si nejsem jist, zda nám při silnějších deštích nepronikne voda do garáží. Myslím, že to tu mohlo být lépe vyspádované,“ svěřil Deníku své obavy jeden z majitelů blízkých garáží, který si kvůli svému okolí nepřál uvést své jméno. „Máme příslib stavební firmy, že je tu kvaliutně udělaný podklad a tak se voda bude vsakovat,“ doplnil motorista.

„Nový chodník i funkční osvětlení tu byl potřeba již řadu let. Hlavně v noci jsem se tu necítila zrovna bezpečně,“ uvedla Lucie Komárková.

Na financování stavby samotného přechodu se podílí Město Roudnice nad Labem společně se státním fondem dopravní infrastruktury. „Od fondu jsme obdrželi dotaci ve výši šesti set dvaceti šesti tisíc korun. Výsledná částka na celou investiční akci však bude jeden milion a osmdesát tisíc korun. Zbytek do této částky hradí město,“ vysvětlil finanční stránku stavby Vlastimil Sýkora.

Železniční trať, přes kterou povede nový přechod, spojuje Roudnici nad Labem například se Straškovem – Vodochody. Drtivá většina projíždějících vlaků je osobních. „České dráhy dostanou přechod do užívání s tím, že se o něj budou do budoucna starat. Předpokládáme, že stavební práce budou do třiceti dnů dokončeny,“ vysvětlil na závěr Vlastimil Sýkora.