V chovatelském areálu základní organizace Českého svazu chovatelů Straškov – Vodochody ve Straškově o víkendu proběhla Velká okresní výstava drobného domácího zvířectva a exotického ptactva. Do jaké míry omezuje tyto výstavy výskyt ptačí chřipky, která navíc hrozila i letos?
Ptačí chřipka znamená pro chovatelskou výstavu rozsahu, jaká je naše, pohřeb. Celookresní soutěž pořádáme jednou do roka, letos se jí zúčastnilo 105 vystavovatelů s celkem 400 králíky, 276 kusy drůbeže, 274 holuby a exotickým ptactvem. Organizace výstavy je náročná, trvá celý rok. Výskyt ptačí chřipky a zákaz výstav drůbeže a holubů znamená, že výstavu navštíví stěží polovina návštěvníků, což srazí chovatele na kolena, protože nevydělá ani na provoz akce. Odhaduji, že pokud by nás postihl zákaz letos, byla by to pro nás ztráta nejméně 50 tisíc korun. Vzpomínám si, jak nás tato pohroma postihla před dvěma lety na litoměřickém výstavišti. Tehdy jsme ztrátu vyčíslili na 200 tisíc korun. Letos se soutěž zdařila. V kategorii králíků jsme udělili 30 čestných cen, šampionem se stal králík tříslový černý roudnického chovatele Antonína Kubovce, u drůbeže jsme udělili 15 čestných cen, pohár starosty obce získal Jaroslav Duchoslav ze Straškova, u holubů pak 15 čestných cen.