Rekonstrukce vnitřního traktu má přinést ucelenou odpočinkovou zónu a více parkovacích míst. Město za její první fázi už zaplatilo 4,5 milionu korun, druhá fáze, jež právě probíhá, bude stát dalších 6 milionů.

Její součástí je přesun sochy Žena a České středohoří, výstavba nových zelených ploch, na nichž bude ještě tento měsíc vysázeno 14 nových stromů a 850 keřů, přibude zde 42 nových parkovacích míst. Přístupy v celé lokalitě jsou propojené, bezbariérové – chodníky vydlážděné, povrchy parkovacích ploch s novým asfaltovým povrchem.

Lovosičtí ale upozorňují na změny v projektu, které s nimi prý nikdo nekonzultoval. Petici včera dopoledne podepsalo 27 zdejších nájemníků. Její organizátoři ji chtějí na městském úřadu předat už toto pondělí.

„Došlo ke zrušení příjezdové obslužné komunikace, která sloužila například k příjezdu sanitek, stěhovacích vozů, zásobování, zejména pak pro invalidní vozíčkáře. Problémem je i příliš strmý nájezd u vchodu domu 938/35–37,“ stěžuje si Josef Růzha. „Prostranství sloužící k odpočinku je vyspádováno do sklepů, v nichž je umístěna technologie regulační stanice na vytápění zdejších panelových bytů,“ říká Karel Schingler.

„Myslím si, že jsou přístupy k domům stížené a že se sem nedostane sanitka,“ myslí si vozíčkář Josef Kubíček. „Strmý sjezd tady vedle na chodníku jsem nesjel už dřív a teď už teprve ne,“ zlobí se. Václava Motlová a Jana Kubíková se obávají toho, že tu budou mít po rekonstrukci málo laviček pro venkovní posezení.

„Původní projekt z roku 2006 doznal změn, které byly na jaře roku 2007 odsouhlaseny. Společenství vlastníků se k němu tehdy vyjadřovalo,“ říká místostarosta Vladimír John. „Změnou v projektu je stání na kontejnery, které bylo původně umístěno před jedním z domů, na žádost obyvatel jsme ho přemístili, aby jim odpadky v létě pod okny nezapáchaly. Sokl sochy je lehce navýšen o konstrukci z profilů „I“, kterou jsme po stěhování sochy museli zachovat. Tím vznikl vyšší spád chodníku. Jeho odvodnění bude vyřešeno žlábkem, který dešťovou vodu odvede do trávy. Veškeré přístupy z ulice jsou se sníženými obrubníky, z pojezdové dlažby, která v případě potřeby umožní přístup jak stěhovacím vozům, tak sanitkám. Laviček bude také dostatek. Pod diskutovaným sklonem cesty pro vozíčkáře je přívod plynu pro dům 938, přeložka by byla finančně nákladná. Vozíčkáři tu mají bezbariérové přístupy v celé lokalitě. Schody tu nejsou, v zimě by byly náročné na údržbu,“ dodává John.

„V lokalitě bydlí zhruba 1200 lidí, na jejich připomínky jsme reagovali. Jen úpravy projektové dokumentace, které zdejší lidé požadovali, nás vyšly asi na 80 tisíc korun,“ dodal Martin Dlouhý, vedoucí odboru správy města.