Navrhovaný objekt je v klasickém provedení moderních sportovních staveb. Jeho základem bude přízemní obdélníková sportovní hala s víceúčelovou plochou pro tenis, volejbal a basket. V hale nebudou chybět šatny pro hráče, hygienické zázemí, rehabilitační a ubytovací prostory a restaurace. Samozřejmostí zde také budou klubové prostory a administrativní kanceláře. Hala bude mít rozměr 45 x 36 metrů a z jedné strany bude doplněna tribunou.

„Rozměrové řešení haly umožní vytvořit zázemí pro hřiště evropských rozměrů na basketbal, volejbal a tenis. Mobilním rozdělením haly může vzniknout tréninkový prostor pro 3 volejbalová a 2 basketbalová hřiště,“ prozrazuje ve své zprávě architekt Pavel Červený.

„Snahou vedení radnice bude propojit veškerá sportoviště, která se v lokalitě nacházejí. I proto město koupilo fotbalový stadion,“ uvedla Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice.