„Po celý týden budou dodržovat zdravý životní styl s důrazem na zdravý jídelníček, povedou si evidenci toho, co za celý týden snědly, společně se budeme věnovat nejen jeho skladbě, ale i způsobu stolování,“ říká ředitelka školy Blanka Ježková. „Pro malé děti jsme zařadili sportovní aktivity, výlety do přírody, pouštění draků, pro žáky II. stupně přednášky o první pomoci, zdravotní prevenci i sexuální výchovu,“ upřesňuje ředitelka Linguy Universal, jež je jedinou školou v Litoměřicích, která vstoupila do projektu evropských zdravých škol. Jejich filosofií je přátelské a zdravé prostředí, smysluplné učení a otevřenost veřejnosti.

Besedy budou probíhat na všech litoměřických školách, například na téma zdravá výživa, sexuální zdraví, zneužívání návykových látek či prevence zubního kazu.