Stejně tak počet volných míst je od roku 1996 nejvyšší – celkem 1008, což je o 73 více než v měsíci předchozím.

„Situace v nabídce volných míst se výrazně zlepšila nejen pro uchazeče se základním vzděláním a je skutečně co nabídnout. Statistickou závislost mezi počtem volných pracovních míst (VPM) a uchazeči o zaměstnání (UOZ) se nepodařilo prokázat. Byla období, kdy přes velký počet VPM byl velký počet UOZ a naopak. V současné době však velký počet VPM provází snižující se počet uchazečů o zaměstnání,“ uvedla Lenka Špittová z Úřadu práce v Litoměřicích.

Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle stavu ke konci září tohoto roku u různých zaměstnavatelů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 1 154 osob, což je více o 78 lidí než v září předchozího roku.

Projekty pomáhají

„Mohou za to také projekty realizované za pomoci Evropských sociálních fondů. Například 15.října se koná nábor do projektu Správný směr, který je určen pro nové zájemce nejen z řad nezaměstnaných, ale je určen také osobám znevýhodněným na trhu práce. Jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí, osoby se zdravotním a duševním postižením nebo příslušníci romské komunity,“ uvedl Luděk Veselý z Úřadu práce v Litoměřicích.

Prostřednictvím projektu bude zájemcům nabídnuto poradenství, osobní asistence, pracovní asistence a příprava na zaměstnání.

„Cílovou skupinou tohoto projektu jsou však i zaměstnanci nestátních neziskových organizací, kteří působí v oblasti sociálních služeb. Zde si totiž mohou zvýšit odborné znalosti a dovednosti z oblasti legislativy a problematiky zaměstnávání znevýhodněných osob pro zlepšování poskytovaných služeb cílovým skupinám. Realizátorem projektu je občanské sdružení Klika 1 z Litoměřic, kde se bude nábor zájemců v tento den konat,“ dodal Luděk Veselý.

Pomoci je více

„Projektů samozřejmě v současné době běží více a všechny se nám daří z řad nezaměstnaných úspěšně naplňovat,“ pochlubila se Lenka Špittová. „Zájem je například o projekty Najdi si práci, Europodnikatelka, Návraty nebo Progresivní program, či Pracovník v sociálních službách,“ uzavřela Lenka Špittová.