V řadě domácností se již začalo topit. Důležité je, aby byl v pořádku komín. Kolik registrují hasiči kvůli zanesenému komínu požárů? Jak často si má občan od odborné kominické firmy nechat komín zkontrolovat?

Za minulou zimu vyjely jednotky HZS Ústeckého kraje k 34 požárům komínových těles. Hlavně kvůli nedokonalému spalování například vlhkého (syrového) dřeva v kotlích na dřevo bývá komín silně zadehtován a usazeniny se pak mohou snadno vznítit. Kontrolu komína by měla dělat odborná kominická firma. Komíny, k nimž je napojen spotřebič do výkonu 50 kW na paliva tuhá a kapalná, by měly být kontrolovány a čistěny šestkrát ročně. U spotřebičů nad 50 kW na tuhá, kapalná a plynná paliva je třeba komín kontrolovat a čistit čtyřikrát ročně. Jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná do výkonu 50 kW a komín je opatřen komínovou vložkou je třeba kontrolovat a čistit dvakrát ročně, bez komínové vložky šestkrát ročně. U chat a rekreačních chalup, které nejsou obývány po celý rok, stačí kontrola a čistění komína jedenkrát ročně.
Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek. Každý požár hlašte bez odkladu na hasičskou linku 150 nebo linku tísňového volaní 112.