Pro veřejnost jsou připraveny Dny otevřených dveří, litoměřický hospic bude v pátek pořádat i peněžní sbírku.

„Peníze ze sbírky budou jako každoročně určeny na léky, které jdou nad rámec plateb zdravotních pojišťoven, a na zdravotnický materiál pro naše pacienty,“ říká Pavel Česal, ředitel Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Nestátní zdravotnické zařízení slouží nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám a spotřeba léků pro pacienty je zde daleko vyšší než v běžných zdravotnických zařízeních.

„Nemám ke sbírkám důvěru. Kdybych ale věděla, kam peníze jdou, asi bych přispěla,“ řekla na litoměřickém náměstí Zdeňka Soukupová z Podviní. „Já do sbírek přispívám, ale musím vědět, na co jsou určeny. Pak bych dala i stovku,“ řekla zase Dana Konrádová z Litoměřic.

„Kampaň 30 dní pro neziskový sektor je příležitostí pro všechny neziskové organizace, které mají zájem se medializovat, získat důvěru veřejnosti v místě svého působení, a zajistit si tak potřebné peníze na další existenci,“ uvedla koordinátorka Projektu Zdravé město Dana Svobodová z odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích.

„Zdravé město Litoměřice se zapojením do kampaně již tradičně přihlásilo ke spolupráci s neziskovým sektorem a předsevzalo si zvýšit povědomí veřejnosti o nevládních neziskových organizacích litoměřického regionu,“ vysvětlila Dana Svobodová.

Akce litoměřických neziskovek

- 3. 10. KLIKA 1 – Informační centrum pro mládež pořádá Den otevřených dveří – informace a služby pro mládež, vzdělávání nezaměstnaných, dobrovolnická služba (8.00 – 16.00, Velká Dominikánská 36)
- 4. 10. Kontaktní protidrogové centrum – Den otevřených dveří (9.00 – 13.00, Novobranská 15)
- 5. 10. Hospic sv. Štěpána – veřejná sbírka do přenosných kasiček, od 19.00 benefiční představení DS Scéna Libochovice Hrátky s čertem v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích
- 6. 10. Hospic sv. Štěpána – 10.00 – 12.00 zábavné odpoledne pro děti a sbírka pro hospic, od 13.00 Den otevřených dveří (Rybářské náměstí 4)
- 10. 10. Středisko integračních služeb – TyfloCentrum Ústí nad Labem – Den otevřených dveří (8.00 – 16.00, Zítkova 9, Litoměřice)
- 15. 10. Dílna ručního papíru – Den otevřených dveří (10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, Velká Dominikánská)
- 16. 10. SKP Klubíčko – „Jablkobraní“ a Dětský podzimní bazar (10.00 – 17.00, Sládkova 8)
- 17. 10. – 26. 10. Středisko ekologické výchovy SEVER – výstava „Nahá Afrika“, fotografie Ondřeje Havelky v prostorách ZŠ Na Valech
- 20. 10. Středisko ekologické výchovy SEVER – rukodělné odpoledne pro rodiče s dětmi (14.00 – 17.00, Na Valech 53)
- 23. 10. SKP Klubíčko – Den otevřených dveří od 10.00 do 17.00, karneval pro děti a rodiče od 15.00 do 17.00
- 27. 10. Turistický oddíl mládeže, vodácký oddíl Delfín – Zamykání vody – plavba po Labi, táborák, soutěže (10.00 – 15.00, Jachetní loděnice na Střeleckém ostrově v Litoměřicích)