„Stalo se to, co jsme předpokládali. Zájem byl mnohem vyšší než kapacita ročníku dovolovala. Nemohli jsme tedy vyhovět všem žadatelům,“ uvedla Sáša Nelibová, zástupkyně ředitele školy.

Tříletý studijní obor je skladbou předmětů výrazně zaměřen na Evropskou unii. Studium je ukončeno absolutoriem se získáním titulu Diplomovaný specialista.

„Hlavním důvodem, proč jsme již před třemi lety začali připravovat nový studijní obor, byla nutnost vytvořit další stupeň vzdělání pro absolventy středních škol, kteří odmaturovali v oborech zaměřených na studium Evropské unie,“ vysvětlil Josef Nehyba, ředitel roudnické VOŠ a SOŠ.

Student oboru Management firem podle Nehyby získá během tříletého studia znalosti například ve struktuře evropských fondů. Jedním z nejdůležitějších směrů ve studiu jsou pak dva světové jazyky.

„Na tomto oboru mě lákaly především ekonomické předměty. Další důležitou roli v mém rozhodování znamenalo také to, že jsem absolventem místní SOŠ a znám to tu,“ svěřil se jeden ze studentů Jiří Čejka z Lovosic.

Management firem je po Zemědělském managerovi již druhým oborem na roudnické VOŠ. Ta patří mezi patnáct nejstarších škol tohoto typu v České republice.

„Věřím, že po absolvování budu mít dobré pracovní uplatnění,“ uvedl Martin Holý ze Štětí, další ze studentů.