Jste lovosickým rodákem a staveb, které jste pro Lovosice navrhl, přibývá. Za stavbu Státního okresního archivu v Lovosicích jste získal významnou cenu, navrhl jste budovu nové radnice a teď se bude podle vašeho návrhu stavět i podchod u Besedy. Proč jste se rozhodl, že zvolíte luxusní materiály, jakými jsou sklo a kov?

Na výtvarné koncepci jsme pracovali společně s architektem Petrem Sýkorou a od počátku jsme si uvědomovali, že celý prostor je pohledově exponovaný. Jedná se o pohled z projíždějících automobilů, chodců i z oken sousedících paneláků. Z toho vyplynula navržená koncepce. Původně jsme mířili ke skleněným „bublinám“, ale technická, tvarová a též ekonomická náročnost nás dovedla k úspornějšímu řešení, které se v současné době realizuje. Principem řešení je, že nad schodišti budou skleněné „krystaly“ a nad rampami zelené střechy. V noci by pak skleněné objekty měly zářit do prostoru, a vytvářet tak přirozené poutače. Poměrně rozsáhlé střechy nad rampami budou pokryty nízkou zelení a měly by být pohledově příjemné. Význam podchodu spočívá ve skutečnosti, že je jedinou bezbariérovou spojnicí dvou částí města přes velmi frekventovanou silnici I. třídy a tomu musí odpovídat celkové řešení. Podchod bylo nezbytné navrhnout tak, aby byl snadno průchozí pro maminku s kočárkem, ale i pro multikáru údržby. Jeho významu odpovídají i navržené materiály. Cílem bylo navrhnout materiály a výrobky s dlouhou životností a s minimálními nároky na údržbu. To znamená, že je zde navrženo osvětlení v provedení „antivandal“, veškeré kovové prvky jsou žárově zinkované, nejsou používány obklady a dlažby, ale lité materiály. Nové stěny jsou navrženy z pohledového betonu.