Výsledky mají být známy už v nejbližších dnech. Pokud studie ukáže, že průmyslové provozy limity hluku překračují, hodlá město Lovosice po vedení průmyslových firem požadovat nápravná opatření.

„Hluková studie pro Nové Klapý, tedy měření vnitřního a venkovního hluku, je dokončována právě v těchto dnech. Bude v ní přesně vyspecifikováno, do jaké míry se tu na hluku podílejí jak noví investoři, tak stávající průmyslové firmy. Budeme vědět, do jaké míry se na hluku v Novém Klapý podílejí Četrans, Flexfill, Aoyama, budoucí Koswire a další firmy, budeme mít údaje i z areálu Lovochemie,“ říká lovosický místostarosta Jan Jakub.

Měření hluku v Novém Klapý probíhá ve spolupráci s krajskými hygieniky na čtyřech místech. Město studii zadalo v souvislosti s investicí „Siřejovická ulice“ a zaplatí za ni asi sto tisíc korun.

„Přicházejí noví investoři, vznikají zde nová pracovní místa. Čekáme, že přibude provoz a tím se i zvýší hluk. Do Četransu například nyní jezdí 20 až 25 kamionů za hodinu, proto tento prostor mapujeme,“ doplňuje informaci další lovosický místostarosta Vladimír John. „Jedním z návrhů je přesunutí vjezdu do areálu Četransu z jeho druhé strany, aby došlo v obytných částech k omezení hluku,“ uvedl. „Pokud budou hladiny hluku překročeny, budeme po firmách požadovat, aby se tomu snažily zamezit a provedly nějaká nápravná opatření,“ dodal.

Jednání města s průmyslovými firmami probíhají. Například Lovochemie si provádí hlukové studie sama, v letošním roce investovala do protihlukových opatření 30 milionů korun.

„Čekáme na výsledky studie. Až ji budeme mít v ruce, využijeme ji k dalšímu jednání,“ potvrdil místostarosta John.

Zhruba před týdnem Lovosičtí studii rozšířili i o vlivy hluku z dopravy na Nové Klapý a jeho okolí, a to ze silnic I/15 a dálnice D8. „Je to proto, že největší dopad tu má na ulice U Nadjezdu, Okružní a Obchodní právě hluk z dopravy,“ sdělil místostarosta Jan Jakub s tím, že tyto výsledky by měly být známy až na konci října.