Dojde od nového roku v bytech, které jsou v majetku města, ke zvýšení nájemného? Kam půjdou peníze, které takto navíc vyberete? A kam jdou peníze z nájemného obecně – jdou zpět do bytového fondu?

Ano, nájemné se zvyšuje od 1.ledna 2008 v bytech v majetku Města Litoměřice, kterých je kolem dvou tisíc, ze současných 17,28 Kč/m2 na výši 18,14 Kč/m2. Zvýšením nájmu získáme zhruba 140 tisíc korun, které investujeme do obnovy domů. Jednou z možností využití této částky je použít ji na odstranění havarijního stavu střechy některého z bývalých vojenských domů, jejichž střechy ve staré zástavbě jsou ve velmi špatném stavu. Peníze z nájmů investujeme do vylepšování vzhledu domů, jež se nacházejí v majetku města, a do běžných oprav. Opraveny takto letos byly některé objekty v Dlouhé ulici. V současné době podáváme návrhy investic pro rozpočet města na příští rok. Zda ale dojde k plánované revitalizaci domů s pečovatelskou službou v ulici Kosmonautů nebo opravě střech v Mrázově ulici a A. Muchy, však bude záležet na tom, zda zastupitelé rozpočet schválí. V roce 2005 bylo vloženo do oprav domů 15,3 mil. Kč, v loňském roce 14 milionů korun.