„Majitelům pozemků kvůli předkupnímu právu vznikaly velké problémy při jednání s bankami,“ vysvětlil před hlasováním vedoucí odboru investic a majetku Přemysl Pech.

Zrušení předkupního práva však vedlo hned vzápětí některé zastupitele ke zvednutí varujícího prstu. Obávají se totiž, že by to mohlo vést k následným spekulativním odprodejům parcel. „Jestliže jsme nyní zrušili předkupní právo, reálně hrozí, že dojde ke spekulacím,“ upozornil zastupitel ČSSD Tomáš Ryšánek.

Právě ve chvíli, kdy mělo zastupitelstvo hlasovat o záměru prodeje pozemků pro výstavbu dvaceti rodinných domků. Cena za metr čtvereční plochy město chce 250 korun, za každý metr inženýrských sítí, jejichž vybudování musí ze zákona zajistit, pak požaduje dalších 333,30 Kč plus poměr vynaložených nákladů.

Proto zastupitelé na návrh Leoše Vysoudila (ODS) přijali usnesení, podle něhož má starostka Zdeňka Rulíšková (ODS) zajistit přípravu kupních smluv tak, aby byla minimalizována možnost spekulace při prodeji pozemků. „ Je potřeba, aby smlouvy byly ošetřeny po konzultacích s právníky a byly v nich zakotveny případné sankce,“ vysvětlil Vysoudil. Zdeňka Rulíšková má úkol, který ji městské zastupitelstvo uložilo, splnit nejpozději do 31. října.

Do konce října by totiž by měl odbor investic a majetku dokončit parcelizaci a potom již oslovovat první zájemce.

Štětští na jednání rovněž schválili záměr prodeje pozemku o výměře 9400 metrů čtverečních, kde by měla vyrůst velkokapacitní prodejna.

Zastupitelstvo zároveň zmocnilo pro toto volební období radu k projednávání a zveřejňování zaměrů převodů nemovitostí. Zastupitelstvo Štětí se totiž schází čtyřikrát ročně. Protinávrh Ivany Habeltové (ČSSD), že se zastupitelstvo může mimořádně sejít kdykoliv, byl nakonec podpořen jen třemi hlasy.