V posledních týdnech se znovu objevily informace o krachujících zemědělcích, kteří se věnují živočišné výrobě, konkrétně pak chovu vepřového. Máte zprávy o tom, že by se tato situace ve větší míře vyskytla také na Litoměřicku? Mají chovatelé vepřového šanci na získání podpory, například dotace, granty a podobně ze strany Ústeckého kraje? V případě, že ano, využívají tyto možnosti?
V Ústeckém kraji je situace v chovu prasat jen o něco málo lepší, než ve zbytku republiky. Záleží hodně na tom, jestli se tomu či onomu sedlákovi podařilo najít odbyt v zahraničí, konkrétně v Sasku. Zahraniční odbyt pomáhá částečně vykrývat nebezpečí výkyvu cen na tuzemském trhu.
Ústecký kraj - bohužel - nemůže zasahovat do této situace. Protože se jedná o zemědělskou prvovýrobu, spadá výroba vepřového masa do Společné zemědělské politiky Evropské unie a ta nepřipouští vstup jakýchkoli jiných peněz.