„V sobotu jsme zaznamenali technologickou závadu na výměníku tepla. Na cyklónu C5 se vytvořil mohutný nálepek, který jsme museli odstranit pomocí vzduchových děl a plastické trhaviny Semtex. To byl patrně hluk, který zaznamenali čížkovičtí občané,“ sdělila Lucie Franková, manažerka komunikace Lafarge cement, a.s.

Tvorba nálepku v cyklónech ale není nic neobvyklého, během provozu se vytváří kontinuálně. V cementárně jej většinou čistí za plného provozu v rámci údržby vzduchovými děly a stlačeným oxidem uhličitým a také vysokotlakým vodním paprskem. Pokud se ale vytvoří nálepek větší a vyčistit se již takto nedá, musí odstavit pec a nálepky odstranit s pomocí již zmíněné plastické trhaviny.

„Intenzivního krátkodobého hluku, který způsobuje plastická trhavina, jsme si vědomi, ale bohužel je to jediný způsob, jak tyto nálepky odstranit. K této situaci, kdy musíme čistit plastickou trhavinou dochází, dvakrát či třikrát do roka, což je několikanásobně méně často než v minulosti,“ upozornila Lucie Franková. Počet odstřelů se snížil zejména díky rozsáhlým investicím do čistících zařízení a do jiných typů vyzdívek, např. do „nelepivých“ betonů, v průběhu minulých let. Cementárna reagovala na stížnosti čížkovických občanů, kteří vloni v červnu upozorňovali na zvýšený hluk, investicí do protihlukových opatření ve výši již bez mála 8,5 milionů korun a dalších 1,7 milionů hodlá investovat do konce letošního roku. „Na rok 2008 máme již zpracovaný harmonogram realizace dalších protihlukových opatření a pochopitelně budeme pokračovat i v roce dalším, pokud bude třeba,“ dodává Lucie Franková.

Investicemi se cementárně zatím podařilo snížit hladinu hluku na úroveň mezi 42 až 48 decibely. Toto je pod denním limitem, který je 50 dB. Nočního limitu 40 dB se firmě ještě dosáhnout nepodařilo.

„Protihluková opatření jsou velmi náročná, a to jak finančně, tak především technicky. Cementárna i přesto, že obdržela výjimku právě na noční limit, neustále pracuje na dalších protihlukových opatřeních. Děláme maximum pro to, abychom pro místní obyvatele byli dobrými sousedy a snažíme se systematicky a trvale minimalizovat dopad naší průmyslové výroby na okolí ve všech ohledech,“ uzavřela Lucie Franková.

„O problémech s hlukem, který cementárna v Čížkovicích produkuje víme a pozorně jej sledujeme. Sama jsem se účastnila jednání na toto téma v cementárnách. Firma nás přesvědčuje svými investicemi do protihlukových opatření, že to se snižováním hluku myslí vážně. S jejich uskutečněnými a chystanými opatřeními jsem prozatím spokojena,“ uvedla Dana Tschakertová z lovosické radnice.