Místopředseda vlády a senátor za Litoměřicko a Slánsko Alexandr Vondra, sám člen ODS, v reakci na krok terezínského zastupitelstva reagoval slovy: „Myslím, že změny na radnici přístup vlády k Terezínu neovlivní. Vláda považuje revitalizaci Terezína za velkou výzvu, která překračuje možnosti města. Je ale žádoucí, aby město mělo jasnou a realistickou vizi, čeho chce dosáhnout, a ve svém čele lidi, kteří budou tuto vizi prosazovat.“

Šéf Oblastního sdružení ODS v Litoměřicích Pavel Kejř si je vědom, že v Terezíně to není lehké, protože koalice nemá velkou většinu. „Všichni zastupitelé se musí domluvit, aby se dál pracovalo,“ vidí východisko z nastalé situace. Vzpomenul však, že ač zvou předsedy místních sdružení na jednání Oblastní rady ODS jednou za dva měsíce, z Terezína nikdo nepřišel. „Říkali, že ing. Horníček je sólista. Myslím si, že je to pravda,“ řekl Kejř s tím, že Europrojekt za osm miliard korun považoval za megalomanský.