Ne všechny pomůcky, které je potřeba použít sterilní, odolávají vysoké vlhkosti, tlaku a teplotě 134 °C, tedy podmínkám procesu v parním sterilizátoru. Na ně je potřeba šetrnější sterilizace při nižší teplotě.

Městská nemocnice v Litoměřicích proto zakoupila plazmový sterilizátor, který sterilizuje při teplotě 50°C a jehož cyklus trvá 51 minut.

„Přístroj je investicí nemocnice, která za něj zaplatila 1 milion 800 tisíc korun, dalších zhruba sto tisíc stála nezbytná výbava k tomuto přístroji,“ sdělila Lenka Kalábová, náměstkyně ředitele nemocnice pro ošetřovatelskou péči a kvalitu.

S novým přístrojem už téměř dva týdny pracují sestry na oddělení centrální sterilizace v suterénu budovy.

„Oddělení centrální sterilizace slouží k přípravě sterilních pomůcek, které jsou používány k léčení pacientů a při operacích,“ říká jeho vrchní sestra Marcela Benešová.

„Plazmový sterilizátor, tedy nízkoteplotní, slouží ke sterilizaci termolabilních pomůcek určených pro opakovanou sterilizaci. Tím je zaručena jejich vysoká obrátkovost a návratnost na jednotlivá oddělení, především na centrální operační sály,“ zdůrazňuje vrchní sestra.

„Pacientům to přináší minimálně ten komfort, že pomůcky jsou ve správnou chvíli na správném místě. Kdybychom sterilizovali třeba dodavatelsky někde jinde, nebo používali přístroj s delším cyklem, znamenalo by to, že bychom museli upravovat operační programy a operovat například v noci,“ vysvětluje náměstkyně Kalábová.

Nemocnice má tři další parní sterilizátory s jejichž obměnou počítá v nejbližší době. „Stárnou a podle legislativy je musíme zase obměnit,“ říká Marcela Benešová. Parní sterilizátory ovšem v nemocnici dále zůstanou.

„Každý druh sterilizace má své specifikum. Do plazmového sterilizátoru patří materiál, který je nenasákavý. Nejde v něm sterilizovat mulový či prádlový materiál, pro který je určena právě parní sterilizace,“ dodává s tím, že plazmová sterilizace je ekologicky čistá a bezpečná, nezatěžuje životní prostředí, pacienta, ani personál.