Studie ŘSD se týká pouze hlukové zátěže z dopravy podél silnic I. třídy, což jsou v Lovosicích místa podél silnice I/30, kudy je teď veden hlavní tah z Ústí nad Labem na D8.

Studie je prováděna především proto, že ředitelství silnic a dálnic žádá hygieniky o výjimky povolených limitů hluku.

„Staré hlukové zátěže totiž mají „měkčí“ limity, než jaké jsou povoleny u novostaveb, a právě na tyto nižší limity žádá o výjimky,“ vysvětluje Jan Rössler, technik Městského úřadu v Lovosicích.

„Hranice výjimky je posunuta na 70 decibelů. Pokud se do ní doprava vejde, tak ŘSD i hygiena výjimku udělí, ale stanoví dobu určitou, po níž je schopna překročené limity akceptovat,“ říká místostarosta Jan Jakub. „Dohodou je, že v tomto termínu musí dojít k nějakým opatřením, která jsou pro ŘSD závazná,“ dodává.

Do konce letošního roku mají být v Lovosicích zmapována všechna místa, která jsou hlukem od I/30 nejvíce zasažena. Zhruba do poloviny příštího roku pak budou na základě měření přesně určeny ty budovy, v nichž průběžně dojde k dílčím protihlukovým úpravám.

Naděje domácností, kde měření prokáže překročení hlukových limitů, že jim ŘSD zaplatí výměnu starých oken za plastová, mohou skončit zklamáním.

„Ředitelství silnic a dálnic bude provádět hluková měření podél silnic I. třídy v celé republice, takže je možné, že pokud bude v jiných obcích situace daleko horší, budou v nich dílčí protihlukové úpravy provedeny přednostně,“ upozorňuje na to, že přehnaný optimismus Lovosičanů není na místě, lovosický místostarosta Jan Jakub.

Fakt, že dálnice D8 v úseku přes České středohoří není dokončena, bude Lovosické trápit ještě zhruba tři roky. „Je otázkou, zda v tomto termínu ŘSD stihne v Lovosicích protihluková opatření realizovat,“ dodal místostarosta.