Celkové náklady jsou předběžně odhadovány ve výší 713 milionů korun. „Investici téměř celou – z 90 procent, pokryje ústecký kraj. Spoluúčast obcí tak bude poměrně malá a i na ni bude možné získat dotace z jiných fondů. Tento příslib kraje o zafinancování otevírá možnosti k její rychlé realizaci,“ sdělil litoměřický místostarosta Jaroslav Tvrdík. Zhruba do dvou let má být cyklostezka Ohře projektově a územně připravena.

K projektu budování cyklostezky již proběhla dvě jednání. První v Budyni nad Ohří a druhé v půlce září na litoměřické radnici. Při něm se hlavně debatovalo kudy vlastně cyklostezka povede z Litoměřic do Terezína. Zastupitelé obou měst se dohodli, že trasa cyklostezky povede mezi Litoměřicemi a Terezínem po břehu řeky Ohře.

„Jedná se o nejkratší a také nejatraktivnější cestu z města do Terezína. Chceme, aby ji využívali nejen cyklisté a bruslaři, ale aby ji opět objevili obyvatelé obou měst a stala se korzovacím místem k pěším procházkám,“ sdělil po jednání terezínský místostarosta Vít Bureš .

Pod mostem v Litoměřicích tak vznikne jakési „startovací místo“ cyklostezky Ohře s občerstvením a s informačními tabulemi. Jedno z řešení v projektu také počítá se zavěšenou lávkou pod mostem, která by propojovala novou cyklostezku Ohře s Litoměřicemi a plynule by navazovala na již funkční cyklostezku Labe a nenutila by cyklisty a pěší vůbec vstupovat na most.

Také rozšíření cyklostezky Labe ze Střeleckého ostrova směrem na Křešice, až na hranici litoměřického katastru, k jezu u obce Třeboutice je v plném běhu. Celková trasa nového asfaltobetonového úseku je 1200 metrů a cyklisté a bruslaři jej budou moci prvně vyzkoušet již tento rok, ke konci října.

„Náklady na její zbudování se pohybují kolem 6 milionů korun a převážnou část z nich jsme dostali jako dotaci z fondu infrastruktury. Z něj dotace většinou směřují na silnice a dálnice, ale nám se z něj podařilo získat finance na cyklostezku, což je myslím dobře. Velmi nám při získávání těchto peněz pomohl místopředseda vlády a senátor za Litoměřice Alexandr Vondra, který se aktivně zapojuje do dění města a některá jednání na ministerstvu dokonce za město přímo vedl,“ uzavřel místostarosta Jaroslav Tvrdík.