Projekt svozu kompostovatelných složek komunálního odpadu, které tvoří až 40 % objemu směsného domovního odpadu, byl v obci zahájen před dvěma týdny.

Důvodem pro zavedení zkušebního sběru byly jak dobré dosavadní zkušenosti s kvalitou tříděného sběru – papíru a plastů, tak potřeba řešit velký objem směsného odpadu ze zahrádkářské kolonie.

„Je v ní dvě stě padesát chat a zahrádek ještě více. Ne každý zahrádkář sám kompostuje, proto odpad dříve končil v popelnicích a pak na skládce,“ říká starosta Malých Žernosek Petr Liška.

Rostlinné zbytky ze zahrádek, listí, drobné větve či kuchyňský odpad nyní budou končit ve speciálních odvětrávaných pytlích a poté ve zdejší kompostárně. Během prvního zkušebního provozu pytle naplnilo dvacet domácností, včera jich byla třicítka.

Kompostárna v Malých Žernosekách je jediným tímto zařízením na Litoměřicku. Fakt, že je jejím spolumajitelem starosta obce Petr Liška, on sám jako střet zájmů nevidí.

„Nabídl jsem obci službu a zastupitelé rozhodli, že ji využijeme. Za jednu tunu svezeného odpadu do kompostárny obec zaplatí 450 korun, což je zhruba polovina nákladů, než kdyby odpad likvidovala jako netříděný na skládce SONO,“ říká starosta.

Pokud lidé odpad sami kompostují, odevzdávat jej nemusejí. „Ostatní ano. Likvidujeme teď odpad kompostováním, jak nám ukládá zákon o odpadech, proto nebudeme tolerovat například spalování listí,“ dodal starosta.

Větší množství posekané trávy i spadaného listí musí obec Malé Žernoseky odklízet i ze zdejší mateřské školy.

„Rozhodně jsme pro zpracovávání kompostovatelného odpadu. Sami se ve školce hodně zabýváme ekologickou výchovou a s dětmi veškerý odpad třídíme, takže v tom vidím dobrý příklad, jak ukázat, že jsme šetrní k přírodě,“ poznamenala Irena Malá, ředitelka školy.