„Sešli jsme se k jednání, na němž jsme domluvili, že Biskupství připraví darovací smlouvu, kterou zúčastněné strany projednají. Poté měl být objekt darován obci s tím, že jej využije k vybudování domu s pečovatelskou službou a zázemím pro církev,“ řekl starosta Josef Seifert zastupitelům minulou středu na jejich zasedání.

Obec podle něj chtěla faru přestavět na objekt s 22 byty a na investici ve výši kolem 20 milionů korun získat dotaci. Teď se zlobí, že pokud chtěla církev objekt prodat, měla darovací smlouvu zrušit a sdělit to obci na rovinu.

„Vzhledem k tomu, že farnosti mají nedostatek finančních prostředků na opravy kostelů, bylo rozhodnuto, že fara v Třebívlicích bude prodána. O možnosti koupit ji byl Obecní úřad v Třebívlicích informován včas,“ sdělil generální vikář Biskupství litoměřického Karel Havelka.

Jak připomněl, stejným způsobem zakoupil například tamější farní budovu Obecní úřad v Prackovicích nad Labem. V současné době zde probíhají rekonstrukční práce a následně na bývalé faře najdou svůj nový domov senioři.

Nabídku realitní společnosti na odkoupení třebívlické fary za 1,9 milionu korun obec odmítla.

„Stát poskytuje zcela zanedbatelné prostředky na opravu a údržbu církevních památek. Církev je tudíž nucena některé fary prodávat za účelem záchrany našeho kulturního dědictví,“ dodal generální vikář Karel Havelka.

„Petici jsme podepsali oba. Na zastupitelstvu se už možnost vybudovat z fary dům s pečovatelskou službou projednávala a najednou jsme slyšeli něco jiného. Pro obec by byla přestavba levnější,“ shodli se Vladimír Kučera a Ivan Fleišer z Třebívlic. „Chtěla jsem, aby zůstala budova obci a ta ji mohla využívat. Připadá mi to rozumné,“ přidala se Magda Gaertnerová.

Podle původní dohody měla obec spravovat nejen faru, ale i zdejší kostel a hřbitov.

„Maso na kosti je prodané a teď se máme starat o kostel,“ řekl před zastupiteli Jan Bittner. Ti mu dali za pravdu a konstatovali, že do kostela přehnaně investovat nebudou.