Přikročí město Lovosice ke zvýšení nájmů u bytů, které má ve svém vlastnictví? Od kdy a o jak velké zvýšení by se mělo jednat? Postačují peníze vybrané na nájemném z těchto bytů na jejich výrazné vylepšení? Mohou jejich obyvatelé očekávat brzy nějaké další zvyšování nájmů?

Ano, v bytových jednotkách ve vlastnictví města Lovosice dojde od začátku příštího roku ke zvýšení nájemného podle zákona o jednostranném zvýšení nájemného z bytu. Majetkosprávní odbor předložil do jednání Rady města návrh, aby u bytů standardních,dříve I. a II. kategorie, zvýšit nájemné na 16,72 Kč/m2 ze současných 14,51 Kč/m2 a u bytů se sníženou kvalitou, dříve III. a IV. kategorie, jej zvýšit na 10,27 Kč/m2 ze současných 7,18 Kč/m2. Rada města tento návrh schválila . Finance, které takto vybereme půjdou zpět do bytového fondu a část do rozpočtu města. O přesném poměru rozhodnou naši zastupitelé v rámci schvalování rozpočtu na příští rok. Město Lovosice vlastní přibližně 700 bytových jednotek. Celkový měsíční nárůst nájemného bude po zvýšení činit přibližně 350 tisíc korun. Současný finanční příjem z nájemného postačuje pouze na běžnou údržbu budov a bytových jednotek. Nepostačuje však na zateplování budov ani na jejich další rozsáhlé rekonstrukce, které by měly například vliv na vzhled staveb. Optimální nájemné nelze určit. Město však bude vždy postupovat v souladu se zákonem a nebude tedy přistupovat k razantnímu zvyšování nájmu.